Eleonore Bäck

Eleonore BäckFöretaget erbjuder tjänster som produktdesign, illustrerade mönster och designkonsultation. Företagsidén bygger på att skapa relation mellan hållbarhet och formgivning. Hon koncentrerar sig på produkter eller tjänster som utvecklar företag likväl som privatpersoner.

Bakgrund

Eleonore Bäck är ursprungligen från Göteborg men flyttade till Nybro 2009 för att studera på produktdesignprogrammet på Linnéuniversitetet i Pukeberg. Efter examen sökte hon en plats på inkubatorsprogrammet för att gå vidare med sina egna designidéer på frilansbasis. Efter beviljad plats valde hon därför att stanna kvar i Nybro för att driva sitt eget designföretag. 

Tjänsteområden

  • Produktformgivning

Produkterna Eleonore Bäck för tillfället arbetar med har ett fokus på växter och odling för offentliga miljöer. Företagets huvudprodukt är ett modulsystem som uppmuntrar till att skapa gemenskap och att aktivera människor genom odling. Modulerna är menade för bostadsområden där de boende får en plats att odla, vila och att mötas på.

  • Illustrerade mönster

Eleonore Bäck arbetar även grafisk med att skräddarsy företags grafiska profil. Genom att formge mönster som en del av profilering gör att företagen sticker och blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Hon formger även mönster till produkter avsett för det privatpersoner.  

  • Designkonsultation

Tack vare den kunskap och bakgrund Eleonore har kan hon hjälpa företag att se och skapa en helhetsbild av ett projekt eller uppdrag de står inför.

eleonore-backKontaktuppgifter:

Telefonnr: 0737-77 97 21

info@eleonoreback.se

www.eleonoreback.se