Vad är en Företagsinkubator?

Begreppet inkubator kommer från universitetsvärlden och 1950-talets USA. Syftet var att stödja akademiker som ville bli entreprenörer. Samhället bidrar med lokaler och verktyg under en tid då företaget får hjälp att växa.

Tankarna på en inkubator i Nybro kom redan 2010 i och med nedläggning av Bräntorpfabriken. Inkubatorn startade upp med bland annat delfinansiering från Länsstyrelsen och från Regionförbundet och under det kommunalägda bolaget AB Nybro Brunn. Detta var då i augusti 2012. I samband med bolagsförändringar övergick inkubatorn till kommunen den 1 april 2013. Ett av kommunens mål för att skapa en positiv näringslivsutveckling är att – ”Ge förutsättningar för nya företag i form av etableringar och nystartsföretag”. Hela NyStartskonceptet är ett verktyg för att nå målet.

Visionen är att  Inkubatorn i Nybro på ett långsiktigt sätt ska bidra till företagens utveckling.  Dessutom ska inkubatorn medverka till att det skapas idéer som har det ”lilla” extra och som kan bidra till utvecklingen i Nybro och regionen.

Målet är att Inkubatorn ska ses som en ídeverkstad för såväl nya som befintliga företag som har utvecklingsbehov.

Har du en idé, en stor drivkraft, en marknad med tydligt behov…

Vi hjälper dig att komma vidare. Inkubatorn i Nybro ger dig de rätta verktygen för att snabbare växa och öka tempot ut på marknaden. Vi fokuserar på dina möjligheter för att skapa tillväxt. Genom att dela lokal med andra bolag ges du möjligheten att utbyta värdefulla tips och feedback som bara uppstår i mötet med andra entreprenörer. Genom olika nätverk med affärsutvecklare, företag och organisationer öppnas nya dörrar och möjligheter.

Hur går det till?

Du presenterar dig och din idé vid ett personligt möte.  Vi diskuterar din idé under sekretess och om det känns bra är nästa steg att ansöka till inkubatorsprogrammet. Nästa möte kommer sedan att bli det vi kallar för Språngbräda, då går du vidare och bedöms individuellt av externa specialister inom ditt område. I samband med Språngbrädan får du besked, om du är antagen till inkubatorprogrammet.

Är du rätt person för NyStart Inkubator?

• Du är nyföretagare, dvs. du håller på att starta eller har varit igång i max tre år.

• Din idé ska visa på en stark tillväxtpotential i företaget.

• Du brinner för ditt företag och din idé och är beredd att satsa både tid och kraft för att gå från idé till handling så att ditt företag kan växa.

• Du ska arbeta aktivt med ditt företag och du ska förlägga ditt kontorsarbete till inkubatorn. ‘

• Du förutsätts gå på de arrangemang som anordnas samt komma till de regelbundna affärsutvecklingssamtal som genomförs för dig.

• Du är villig att dela med dig av dina erfarenheter och ditt nätverk. Du närvarar vid nätverksaktiviteter, seminarier och andra affärs- utvecklande aktiviteter enligt överenskommelse

Inkubatorprogrammet ger dig tillgång till följande

• Inkubatortidens längd är max två år.

• Affärsutveckling.

• Affärsutvecklingsprocessen – starta-utveckla-kommersialisera.

• Skiftande bakgrund och branschinriktning ger en kreativ miljö.

• Hemadress för företaget som stärker bolagets image.

•  Speciellt inbjudna föreläsare och olika evenemang såsom Open Innovation.

• Inkörsport till flera finansiella och affärsrelaterade nätverk.

• Professionell företagskultur för både dig och dina kunder.

• Utbildning inom: försäljning, e-handel, marknadsföring, styrelsearbete, ledarskap och ekonomi.

• Bredbandsuppkoppling och en fullt utrustad konferenslokal.

• Möblerat arbetsrum, gemensamt fikarum och pentry.